ระบบตรวจสอบเพื่อพิมพ์ใบรับรองกรอกเลขที่ใบอนุญาติ/รหัสยืนยันเพื่อตรวจสอบข้อมูล

เลขใบอนุญาติ : ให้บันทึก 5 หลักเช่น 00001 รหัสยืนยัน : ใช้อักษรไทย 3 ตัวแรกของชื่อ (นับรวมสระด้วย)