กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ 19-20-21 ธันวาคม 2561
ห้องบรรยาย : GMM Live House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ฝั่ง zen
ห้องแสดงสินค้า : บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)

ดาวน์โหลดจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดมาร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)