ขออภัย การลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ปิดแล้ว กรุณาลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี 12-13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560)

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560)

ดาวน์โหลดจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดมาร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560)

ดาวน์โหลดจดหมายขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 


 

 

บัณฑิต ใหม่ใช้ทุนปี 2560ลงทะเบียน ฟรี! โดยกรอกข้อมูลส่งกลับมาที่สมาคม

สมาชิก ตลอดชีพ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนประชุม ฟรี โดยกรอกข้อมูลส่งกลับมาที่สมาคม

ถ้าต้องการลงทะเบียน online ชำระเงิน ผ่าน บัตรเครดิต click

 

ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียน ผ่านระบบ online กรุณา Download ใบลงทะเบียน ที่นี่ครับหลัง จากนั้น กรุณากรอกรายละเอียด และ ชำระเงินค่าลงทะเบียน แล้วส่งเอกสารใบลงทะเบียน และ หลักฐานการชำระเงินมา ทาง

1. ไปรษณีย์ ที่ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 71  ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ 2. ถ่ายรูป หรือ scan เอกสาร แล้วส่งมาทาง Email:thaidentalnet@gmail.com

หรือ 3. ส่ง fax มาที่ 02-514- 1100

BY : winterbern@hotmail.com