ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้าทางทันตกรรมครั้งที่ 107 (2/61)กรอกเลขที่ใบอนุญาติ/เลขที่บัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน

สำหรับทันตแทพย์ ให้บันทึกเลขใบอนุญาติ 5 หลักเช่น 00001

* การใช้งานครั้งแรกบันทึกเลขที่บัตรประชาชน หากไม่ได้ให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน ให้บันทึกอักษร รวมสระ 5 ห้าตัวแรกของนามสกุล ** การใช้งานครั้งต่อ ๆ ไป ให้ใช้รหัสผ่านที่ได้เข้ามาแก้ไขแล้ว